2023. május 29.
//
Magdolna névnap

Természettudományos labor az Ipariban

2013. augusztus 30. 22:52

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0061 azonosító számú pályázat keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint főpályázó és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint konzorciumi tag egy 
természettudományos laboratórium kialakítását tervezi az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumban. A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, összesen 335 394 574 forintból

„Természettudományos közoktatási laboratórium kialakítása a veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumban” című projektnek köszönhetően Veszprém és vonzáskörzetében megújul és költséghatékonyabbá válik a közoktatási rendszer, javul a nevelés-oktatás minősége. 

A fejlesztés a központi laboratórium kialakításán túl érinti az intézmény tantermeinek átalakítását, felújítását is. A kialakításra kerülő modern technológiával felszerelt és a korszerű oktató/kutatólabor a tanárok és a tanulók számára magas szintű természettudományos szemléltetést tesz lehetővé, segítve a tananyag könnyebb elsajátítását, a tanulók képzése színesebbé válhat, érdeklődésük növekedhet, így fejlődik a természettudományos szemléletük.

Támogatva ezzel a program egyik hosszú távú speciális célkitűzését, a  természettudományos pályák népszerűsítését. A pályázati program szerves részét képezi a pedagógusok módszertani képzése is. A projekt megvalósulása további 11 együttműködő intézményben is szolgálja  a módszertani fejlesztés támogatását. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 25 % feletti két partnerintézményben is. A berhidai és a hajmáskéri 
intézményekben jelentős a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, akik speciális nevelést és figyelmet érdemelnek.

A beruházás nagymértékben támogatja majd a város azon elképzelését és törekvését, hogy a városban és a térségben működő oktatási intézmények közös programokban vegyenek részt, tapasztalataikat, tudásukat osszák meg egymással erősödjenek kapcsolatteremtő, együttműködő, hálózatképző készségeik. A pályázó szervezet ennek támogatása érdekében nyílt órákat és szakmai műhelykonferenciákat szervez a már együttműködő és a később csatlakozó oktatási intézmények képviselőinek is. Az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumból 760 fő, a partnerintézményekből 484 fő, azaz összesen 1.244 diák kerül bevonásra a projektbe. Az energiatakarékos berendezések alkalmazása, a hatékonyan, gazdaságosan és környezetkímélő módon üzemeltethető rendszerek kialakítása az uniós és nemzeti szabványoknak, előírásoknak eleget tevő laboratórium létrejöttét eredményezi.

A laboratóriumot várhatóan 2014 márciusában adják át.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: H-8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Honlap: www.veszprem.hu

vehir.hu