2021. szeptember 28.
//
Vencel névnap

Projektzárás a Pannon Egyetemen

2021. június 28. 11:31
A Pannon Egyetemen 2021 júniusában zárul az EFOP-3.2.14-17-2017-00003 „Nyelvtanulással a boldogulásért” projekt, amely 2018 óta a nem formális nyelvtanulási lehetőségek biztosításával kívánta segíteni a részt vevő (elsősorban hátrányos helyzetű kistérségekben tanuló) középiskolások nyelvtudásának fejlődését és a középiskolai nyelvtanárok eszköztárának alapvetően élménypedagógiai alapú megközelítéssel történő bővítését.

A Pannon Egyetem projektért felelős csapata az Angol-Amerikai Intézet és a Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet segítségével ennek érdekében az angol és német nyelvű kurzusok gazdag palettáját alakította ki, szakmai napokat szervezett, élményalapú, IKT-eszközökkel támogatott idegennyelv-tanítási módszertanokat hozott létre.

A partnerintézmények, mentortanárok, tanárjelölt hallgatók kétszer is nagy kihívások elé kerültek, amikor az oktatás digitális tanítási-tanulási környezetbe költözött.

A projekt zárását két esemény is kísérte: egyrészt lehetőség volt ismét személyesen találkozni a résztvevő partnerintézmények és a szakképzési centrumok képviselőivel, másrészt a projekt befejezése szimbolikusan (is) online térben maradt, lehetőséget adva azoknak is, akik nem tudtak a személyes tapasztalatcserére eljutni.

A 12 alkalmas nyelvi versenyen részt vevő diákok a projekt ajándékaival a Székesfehérvári SZC Váci Mihály TechnikumbanA 12 alkalmas nyelvi versenyen részt vevő diákok a projekt ajándékaival a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikumban

Az első regionális szakmai zárórendezvénynek 2021. június 24-én a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum adott otthont. Az eseményen jelen volt Szépné Holczer Piroska, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint a vendéglátó intézmény igazgatónője, Gyenei Magdolna és dr. Udvardyné Zsadon Zsófia, a projekt székesfehérvári koordinátora. A rendezvényt több partnerintézményünk nyelvszakos pedagógusa is megtisztelte, akik mentortanárként a projekt célkitűzéseinek megvalósításában vettek részt, a nyelvi kurzusokhoz diákcsoportokat biztosítottak, az egyetem tanárjelölt hallgatóit a felkészülési-tanítási folyamatban segítették. Nyelvszakos pedagógusok érkeztek a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskolából, a Székesfehérvári SZC I. István Technikumból és az ajkai Fekete István–Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnáziumból, ahol minden nyelvszakos tanár megtapasztalhatta a mentortanári szerepkört. A Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium, valamint a Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum pedagógusait is a résztvevők között köszönthettük. A Pannon Egyetem projektmenedzsmentjét dr. Vígh-Szabó Melinda, a projekt szakmai vezetője, dr. Bátyi Szilvia, a projekt szakmai asszisztense és dr. Szentgyörgyi Szilárd, a program szakmai koordinátora képviselték.

Előadásukban hangsúlyozták a projekt sikerességét, amelynek legnagyobb hozadékai hallgatói részről az élményalapú nyelvtanítás megtapasztalása, az egyetem részéről a tanárképzés modernizálása, össz-szereplői szinten pedig a személyes kapcsolatok kialakítása voltak.

Az esemény lehetőséget adott a személyes beszélgetésre, tapasztalatcserére, összegzésre is. A jelenlévő mentortanárok elégedetten számoltak be azokról az élményekről, amelyek mind a hagyományos oktatási formában, mind az online térben a tanítás-tanulás folyamatát meghatározták, a diákok motivációját erősítették, a pedagógus mentori szerepkörét alakították, a tanárjelölt hallgatók pályaorientációját megszilárdították.

Turizmus, idegenforgalom szaknyelvi kurzus a Székesfehérvári SZC I. István TechnikumbanTurizmus, idegenforgalom szaknyelvi kurzus a Székesfehérvári SZC I. István Technikumban

A második zárórendezvényre egy nappal később, 2021. június 25-én került sor online formában a Pannon Egyetemen. Az eseményre várták azoknak az egyetemeknek a képviselőit is, akik szintén részt vettek a „Nyelvtanulással a boldogulásért” projektben. A rendezvényen jelen volt prof. dr. Navracsics Judit, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja, aki köszönetet mondott a projektmenedzsmentnek a közel három és fél éves munkáért.

Dr. Vígh-Szabó Melinda, a projekt szakmai vezetője bemutatta a programban elvégzett feladatokat, a megvalósított kurzusokat (12 hetes nyelvi kurzusok, 3 napos intenzív nyelvi kurzusok, 3 alkalmas interkulturális projektelem, érettségire felkészítő kurzusok, szaknyelvi kurzusok, 12 alkalmas nyelvi verseny) és a projekt mutatóit. A programban összesen 15 partnerintézmény vett részt, 64 mentortanárral kötöttek szerződést, 250 kurzust vezettek sikeresen az egyetemi hallgatók (39 nappali tagozatos és 12 doktorandusz hallgató), a kurzusokon pedig megközelítőleg 2800 diák vett részt.

Turizmus, idegenforgalom szaknyelvi kurzus a Székesfehérvári SZC I. István TechnikumbanTurizmus, idegenforgalom szaknyelvi kurzus a Székesfehérvári SZC I. István Technikumban

Ezt követően Vargáné Hajda Tímea, a projekt menedzsere beszámolt azokról az eseményekről, amelyek a kurzusokon túl valósultak meg: két nyári tábor 2018-ban és 2019-ben, szakmai napok és továbbképzések, illetve 2021-ben a Pannon Egyetem adott otthont a 28. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusnak, ahol külön szekcióban adhattak elő a mentortanárok. Előadásaikból színvonalas kötet hagyja el a nyomdát júniusban. Habár a projekt júniusban véget ér, a hosszú és összetett munka szép és példaértékű eredményekkel zárult, amelyből minden résztvevő csak profitálhat a jövőben. Ezúton köszönöm meg a munkáját mindazoknak, akik a programban szerepet vállaltak, és tevékenységükkel hozzájárultak a projekt célkitűzéseinek megvalósításához.

Szabó Eszter

További cikkek

Nem csak küllemében, szellemiségében is kizöldült a Kálvin park
Nem csak küllemében, szellemiségében is kizöldült a Kálvin park
Pénteken délelőtt elkezdődött a Fenntarthatóság MindenKor elnevezésű tematikus nap a lakótelepi Kálvin parkban. Az elsősorban kisgyermekeknek és családoknak szóló rendezvény szombaton is folytatódik számos interaktív, ismeretterjesztő foglalkozással.
Minden elsősnek jut uzsonnás doboz
Minden elsősnek jut uzsonnás doboz
A VHK Kft. felajánlásának köszönhetően a legkisebbek is bekapcsolódhatnak a természet védelmébe: a cég által biztosított uzsonnás dobozokat elsőként a Dózsa iskola tanulói vehették át pénteken.
Új néven működik tovább a Hittudományi Főiskola
Új néven működik tovább a Hittudományi Főiskola
Megújult névvel valamint több új képzéssel indult meg a 2021/22-es tanév a Veszprémi Érseki Főiskolán.
Együttműködési megállapodást kötött a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara és a Pannon Egyetem
Együttműködési megállapodást kötött a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara és a Pannon Egyetem
A megállapodással újabb távlatok nyílnak a két intézmény hosszútávú oktatási, kutatási és fejlesztési együttműködései terén, illetve a már meglévő szakmai kapcsolatok is tovább erősödnek.
Tovább erősíti informatikai képzését a Pannon Egyetem
Tovább erősíti informatikai képzését a Pannon Egyetem
Három informatikai laborral gazdagodott a Pannon Egyetem az Európai Unió támogatásával. Az eszközök mellé képzési programot is kapott az intézmény.