2021. május 9.
//
Gergely névnap

Humánerőforrás-fejlesztés a Dataqua Elektronikai Kft-nél

2013. július 5. 15:54

A Balatonalmádiban működő Dataqua Elektronikai Kft. 2.562.407 Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást kapott a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások (TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0438) számára a konvergencia régióban című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A 2.562.407 Ft vissza nem térítendő támogatásból került sor 4 fő angol nyelvi képzésére. A megszerzett, egyénenként különböző szintű tudást biztosító képzések hosszú távon segítik a Balaton-parti cég tevékenységi körének megerősítését, szakmai felkészültségét, és a képzésben résztvevők jelentős fejlődését az angol nyelvi kommunikációs helyzetekben.

A DATAQUA Elektronikai Kft. elektronikus adatrögzítő berendezések fejlesztésére és gyártására alakult 1987-ben. A cég az elmúlt 20 évben jelentős szervezeti, személyi és technológiai fejlődésen ment keresztül, amelynek eredményeként a hazai vízügyi és környezetvédelmi iparterület (térségi és országos viszonylatban is legjelentősebb) szakmai szereplőjévé lépett elő. Fő profilja speciális, világszínvonalú, egyedi ipari mérő- és adatgyűjtő berendezések és adatgyűjtő rendszerek fejlesztése, gyártása és értékesítése. Ügyfél-orientált cégpolitikája, rugalmasan alkalmazkodó fejlesztőbázisa speciális, egyedi igények kielégítését teszi lehetővé. Műszerei és rendszerei teljes életciklusára folyamatos technológiai és szakmai támogatást nyújt ügyfelei számára. 

A projekt rövid távú célja volt, hogy a képzésben résztvevők biztos tudást szerezzenek a megcélzott nyelv tekintetében. Növekedett nyelvi kompetenciájuk, erősödött bizalmuk abban, hogy képesek az angol nyelvet a vállalkozás és a piaci konkurenciánál jobb szinten használni. A projektben szinte a vállalkozás minden vezetője részt vett, így az egymás segítése, a közös feladat egyéni megoldása egyfajta csapatépítő tréningnek is felfogható volt. A projekt hosszú távú céljaként került megjelölésre, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje, és növelte a vállalkozás versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözte az alkalmazottakat és a projektgazdákat is munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A projekt hosszú távú célja volt az előzőeken túl a vállalkozás munkahelymegtartó képességének erősítése, a jövedelemtermelő képesség növekedése, az alkalmazottak diszkrecionális jövedelemhányadának emelése.

A kitűzött célok teljes mértékben megvalósultak. A várható árbevétel-növekedés mellett a projekt további eredményeként valósult meg, hogy a képzésen résztvevő személyek angol nyelvi-szakmai felkészültsége jelentősen erősödött.

vehir.hu