Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
2024. július 24. Kinga, Kincső
Veszprém
21°C
2024. július 24. Kinga, Kincső
Veszprém
21°C

Veszprémi és környékbeli pedagógusok munkáját ismerték el

2023. június 9. 14:25
Pedagógusnap alkalmából idén is elismerték a kistelepülések pedagógusait, valamint a Veszprémi Tankerület Központ Lámpás díjai is gazdára találtak.

Pár napja a Ranolder-díjak átadásán Porga Gyula polgármester többször is hangsúlyozta, hogy a városban mekkora hagyománya van az oktatásnak, amit már az elődök is magas szinten képviseltek és nincs ez másképpen nak jó ma sem.

A polgármester ott elhangzott gondolatai érvényességének pedig kiváló bizonyítéka, hogy a Ranolder-díjak mellett több másik elismerést is átadtak ugyancsak helyi és környékbeli pedagógusoknak. Csütörtök délután ilyen volt a Pedagógusok a kistelepülésekért és a Lámpás díjak átadója is.

Előbbi egy civil kezdeményezésre jött létre még 2007-ben, célja, hogy megnevezzék azokat a pedagógusokat, akiknek munkáját csak ritkán méltatják. Az Ő feladatuk sokkal szerteágazóbb, mint más tanítóké, tanároké, vagy óvónőké. Az Ő munkájuk egyben nevelés, közösségépítés, éppen ezért ezek a pedagógusok a településükért is sokat tesznek, közéleti tevékenységet folytatnak, hangzott el az ünnepségen, ahol Horváth Zsolt, a díjat alapító Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány elnöke, valamint Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója is megosztotta gondolatait.

A herendi porcelán egyébként már a kezdetek óta aktív támogatója a díjnak, a díjazottak ezért az elismerés mellett minden évben hagyományosan egy herendi porcelánt is kapnak.

2023-ban a Pedagógusok a kistelepülésekért díjat Gerstmárné Ecseri Viktória, a jásdi iskola pedagógusa, Horváth Tünde, Hajmáskérről és Szentes Katalin, szentgáli tanár kapták, amiket Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Horváth Zsolt adtak át.

Ezt követően a Veszprémi Tankerületi Központ 2019-ben alapított Lámpás díját is megkapták a díjazottak. A díjat egyébként Gárdonyi Géza kisregényéről, a néptanítókról szóló Lámpásról nevezték el és a kevésbé látványos, de annál nehezebb pedagógusi munka elismerésére szolgál.

A díjak átadása előtt a megjelenteket Szauer István a tankerület igazgatója köszöntötte, majd Ovádi Péterrel közösen átadták a Lámpás-díjakat dr. Barbarics Tamás Zoltánnének a Bárczi Gusztáv Általános Iskola intézményvezető-helyettesének és Ékes Tamásnének a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola pedagógusának.

Gerstmárné Ecseri Viktória
Az elhivatott pedagógus munkája az oktatáson, nevelésen túl magába foglalja a közösségépítést, a kultúra átadását és az egyéni személyiségfejlesztést is. Gerstmárné Ecseri Viktória nem csupán vallja, de teszi is mindezt.
Életét teljesen meghatározta szüleinek az a döntése, hogy 7 évesen beadták őt Budapestre a bentlakásos szlovák iskolába bakonyi kis falujából. Az általános iskola befejeztével ebben az iskolában folytatta tanulmányait. Az érettségi után ösztöndíjat kapott Kassára, ahol egy tanévet töltött. Ezután az ELTE bölcsészkarán elvégezte a szlovák nyelv és irodalom szakos tanári szakot és megszerezte a kulturális menedzser szakképesítést, majd 2008-ban Pécsen diplomázott magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanárként.
Tanított esti iskolában, szakképzésben, általános iskolában, de mindig nagy vágya volt, hogy szlovák szakos és magyar szakos tanárként dolgozhasson és tudását abban a régióban kamatoztathassa, ahonnan származott: a Bakonyban. Munkája gyümölcseként kiépült Jásdon egy aktív és élő szlovák nemzetiségi munkacsoport, ami nem csak az iskolában és a faluban, hanem régiós és országos szlovák rendezvényeken is megállja a helyét. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanítványait felkészítse és eljuttassa versenyekre, ahol kiváló eredménnyel szerepelnek mindig.
Egész eddigi pályafutását jellemzi a kollégákkal, vezetőkkel, egyéb szervezetekkel, önkormányzattal való szoros együttműködés. Igazi kovásza a közösségnek. Teljes elhivatottsággal dolgozik a rábízott gyerekekért, családokért, az iskola életének színesítéséért és a szlovák oktatás, kultúra, közöségépítés erősítéséért.

Horváth Tünde
Pályáját 1978-ban kezdte jelenlegi munkahelyén, a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolában, ahol képesítés nélküli nevelőként dolgozott egy évig. Ezt követően a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán, orosz-magyar szakon szerzett diplomát.
1983-ban visszatért Hajmáskérre és orosz-magyar szakos pedagógusként magyar nyelvet tanított. 1999-ben a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett német nyelvtanári végzettséget. A hajmáskéri iskolában az ő nevéhez fűződik a német nyelv tanításának bevezetése.
Nagy szeretettel, mindig lelkiismeretesen végezte munkáját. Számára a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődése volt a cél.  Diákjai nagyon szerették, szeretik és tisztelik.
Munkája során folyamatosan képezte magát. Többször szervezett különböző szakmai előadásokat, továbbképzéseket, melyekre pedagógiai szakértőket, neves előadókat hívott meg. Ezek a képzések a környékbéli iskolák pedagógusai számára is nyitottak voltak.
1999-től volt az iskola „Felsős-osztályfőnöki munkaközösség” vezetője. Vezetői munkájával rendszeresen segítette, támogatta az intézmény egészének működését. Az iskola tanulmányi versenyeinek, kulturális programjainak folyamatos szervezője volt.
A magyar és német nyelvi tanulmányi versenyeken tanítványai számos alkalommal, sikeresen szerepeltek, többször értek el országos 1-8.helyezést. 2022 decemberében vonult nyugdíjba.

Szentes Katalin 33 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkező pedagógus. Három iskolában látta el pedagógusi feladatait. Előző iskolájában intézményvezető-helyettesként dolgozott, majd a Szentgáli Lőrincze Lajos Altalános Iskolába került.
10 éves intézményvezetői munkája nemcsak arról szólt, hogy egy intézmény élén állt, biztosította működését, hanem pedagógusként szakmai munkájában a gyermekközpontúság tükröződött, munkássága a gyermekek érdekeit szolgálta. Nem egyszer állt élére olyan támogató lépéseknek, amelyek az elesett emberek, bajba jutott családok megsegítésére irányultak.
Szívügyének tekintette az eltérő tagozat működését. A hátrányos helyzetű, kiemelt bánásmódot igénylő tanulók támogatása, segítése mellett ugyanolyan nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra is. 
A matematika tanításában a magas színvonalú oktatásra törekedett. Bizonyítja ezt a szárnyai alá vett diákjainak versenyeredményei és a kompetenciamérések eredményei
Az Oktatási Hivatal statisztikája alapján az elmúlt 5 évben kétszer is a kiemelkedő teljesítményű iskolák közé került a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola, ahol az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik a diákok matematikai képességeit.
Nem hagyható szó nélkül kimeríthetetlen kreativitása, csodálatos kézműves munkái, melyek több ízben díszítették, díszítik az intézmény környezetét. Iskolán kívüli szakértői tevékenységet is végez, mely szakértelme az intézményben minősítendő kollégáknak nagy segítséget nyújt. Végzettsége alapján az alsó és a felső évfolyamokon is számtalan hasznos tanácsot ad.

Dr. Barbarics Tamás Zoltánné született Gombás Zsuzsanna. Pedagógiai pályafutását képesítés nélküli óvónőként kezdte 1981 szeptemberében, Veszprémben.
Jelenlegi intézményében, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben  41 éve, 1982 szeptemberétől dolgozik, ahova képesítés nélküli nevelőként került felvételre.
1984 júliusától - mint főiskolai hallgató - tanárjelöltre módosult a kinevezése. 1987-ben végzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola levelező tagozatán, oligofrénpedagógia - pszichopedagógia szakon, kiváló minősítéssel. Ettől az évtől látta el a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában.
33 éve, 1990. szeptember 1-től igazgató-helyettes az intézményben. Ifjúságvédelmi feladatait továbbra is lelkiismeretesen végezte. Szoros kapcsolatot tartott a gyermekvédelmi szervekkel és a családokkal is. Későbbiekben közvetlen felettese lett az önálló gyermek-és ifjúságvédelmi munkakörben foglalkoztatott munkatársnak.
Lehetősége volt az intézmény szinte valamennyi területén való tevékenységre. Dolgozott enyhe értelmi sérült gyermekek óvodai csoportjában, értelmileg akadályozott tanulók összevont iskolai csoportjában, alsó és felső tagozaton, szakiskolában. Tevékenységét osztályfőnökként, osztálytanítóként, napközis nevelőként végezte.
A mindennapi munkája elemi részévé vált szaktárgyi, módszertani tudásának folyamatos fejlesztése, megújítása.
Intézményvezető-helyettesként összefogja az intézmény adminisztrációs tevékenységét, koordinálja a helyettesítéseket, ellenőrzi és segíti a pontos dokumentálást. Munkáját precizitás jellemzi. Mindig fontos volt számára a munkatársakkal, a szülőkkel, gyermekekkel való kölcsönös kommunikáció, az egymásra való odafigyelés.  A problémák, konfliktusok megoldásában partneri kapcsolatot sikerült kialakítania. Munkatársaival segítőkész, türelmes. Intézményvezető-helyettesként méltó magasabb vezetői megbízatásához. Kiváló vezetőtárs. De mindenekelőtt kiváló gyógypedagógus. Munkáját kimagasló szaktudással, a gyógypedagógia, a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése iránti töretlen elkötelezettséggel, türelemmel, alázattal végzi.

Ékes Tamásné
40 éve kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén a mai Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolában képesítés nélküli nevelőkén, majd a főiskola elvégzése közben 2-2 évig napközis nevelő volt a Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskolában és a Kossuth Lajos Általános Iskolában. 1989-ben szerzett tanítói diplomát az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán. A főiskola elvégzése után 1989-ben tért vissza Hajmáskérre, ahol azóta is tanít.
Munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy szeretettel végezte. Számára a kis gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődése, és a minél több tudás, ismeret átadása volt a cél. Sok kis alsós diáknak tanította meg a betűvetés és az olvasás tudományát.
Mindenkiben a jót kereste, amivel szívesen foglalkozik, ami az erőssége és azt, ami fejlesztésre szorul. „Tyúkanyó” módjára alakított ki szoros kapcsolatot diákjaival és azok családjával, a tanulók fejlődése érdekében. Diákjai szeretik és tisztelik. Munkája során folyamatosan képezte magát, szervezett a többi kollégának is előadásokat, továbbképzéseket melyekre pedagógiai szakértőket, előadókat hívott meg.
Rendszeresen szervezett tanítványainak kirándulásokat, nyári táborokat. Tanító társaival több éve bonyolítója a nyári napközis Erzsébet táboroknak, amelyben az intézmény 70-80 tanulója vesz részt évente.
1996 óta az iskola „Alsós munkaközösség” vezetője. Vezetőként rendszeresen támogatta az iskola életének működését. Tanulóival rendszeres szereplője, résztvevője a település rendezvényeinek, ünnepi műsorainak. Az évek során folyamatosan koordinálta a Gábor Áron Napok tanulmányi versenyeit, kiállításait, kézműves foglakozásait, programjait.
Pedagógus pályafutását elhivatottság, a szakma szeretete, példamutató hivatástudat jellemzi.

vehir.hu
Kovács Bálint
további cikkek
Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási ponthatárokat Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási ponthatárokat Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerda este, ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. ma 20:15 A leköszönő rektor, Gelencsér András története - videó A leköszönő rektor, Gelencsér András története - videó Gelencsér András akadémikus, vegyész-légkörkutató kilenc év után elbúcsúzott a rektorságtól, és a tudományos pályán maradva újabb célokat fogalmazott meg. Az elmúlt időszakról, rektori kihívásokról, nehézségekről, és arról is mesélt, hogy miként képzeli el a jövőjét. Gelencsért az elmúlt években igencsak sokan kérdezték már arról, milyen veszélyek fenyegetik a bolygónkat, most arra is választ kaptunk, létezik-e egyéni megoldás arra, hogy visszafordítsunk bizonyos folyamatokat, amelyeket az éghajlatváltozás okoz. 2024. július 11. 15:56 Évről-évre eredményesebb a Veszprémi Érseki Főiskola Évről-évre eredményesebb a Veszprémi Érseki Főiskola Július hatodikán tartotta diplomaátadó ünnepélyét a Veszprémi Érseki Főiskola. A 2023/2024-es tanévben ötvenkét hallgató szerzett oklevelet, ebből kilencen alapképzési, és negyvenhárman szakirányú továbbképzési szakon.  A rendezvényen – tanszékvezetői és szakfelelősi megbízásának lejártával – megköszönték dr. habil. Leveleki Magdolna főiskolai tanár, a Szociális Tanulmányok Tanszék vezetőjének munkáját, akire részmunkaidejű oktatóként továbbra is számítanak. 2024. július 7. 14:55 Összefogás a tudomány népszerűsítéséért Összefogás a tudomány népszerűsítéséért Tudománynépszerűsítő, kutatási, oktatási és képzési, fejlesztési célból kötött együttműködési megállapodást a Selye János Diáklabor pályázat kapcsán a Pannon Egyetem, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum és a Charles River Laboratories Hungary Kft – közölte az egyetem. 2024. június 25. 13:26

A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.

Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!

Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.