2021. október 17.
//
Hedvig névnap

Szeptembertől közel 2000 elsőéves egyetemistával találkozhatunk Veszprémben

2017. július 27. 17:19
Csütörtök délután sajtótájékoztatót tartottak a Pannon Egyetem konferenciaközpontjában a 2017-es felvételi eredményekről.

A sajtótájékoztatón jelen volt dr. Gelencsér András a Pannon Egyetem rektora, Gál Balázs az Oktatási Igazgatóság megbízott igazgatója és az egyetem karjainak dékánjai.

- Örömteli, hogy ebben az évben is stabil az érdeklődés a tavalyi évekhez képest a Közép- és Nyugat-Dunántúl régiójában minőségi felsőoktatást folytató Pannon Egyetem iránt, valamint két kar két szakján – Műszaki Informatikai Kar programtervező informatikus és a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar osztatlan tanárképzéséi szakjai – is növekvő a jelentkezők száma.

Dr. Gelencsér András rektor elmondta, hogy a korábbi kis létszámú mesterszakok hallgatói létszámainak aránya az alapszakok hallgatói létszámához képest javult. Illetve javulás látszik a ponthatárok alapján a hallgatói minőségben is.

A rektor pozitívumként említette meg a duális képzések népszerűségét, valamint azt, hogy a Stipendium Hungaricum programnak és a távol-keleti jelentkezőknek köszönhetően megduplázódott a külföldi hallgatók száma a tavalyihoz képest. A Pannon Egyetem néhány évvel ezelőtt lépett a nemzetközi nyitás útjára, mostanra beérni látszik a befektetett energia és a folyamatos fejlesztés: egyre több angol nyelven kínált képzés iránt van hazai és nemzetközi érdeklődés.

A 2200 jelentkezett hallgatóból 1815 fő nyert felvételt – első körben – a Pannon Egyetem 2017 szeptemberében induló valamely szakjára.

Ebből 1477 fő állami ösztöndíjas képzési helyre. A felvett hallgatók közül 1103 fő alapszakon, 275 fő mesterszakon, 53 fő osztatlan képzésben, 384 fő pedig felsőoktatási szakképzésben kezdi meg tanulmányait. A legnépszerűbb alapszakok az egyes karokon: a turizmus-vendéglátás (GTK), a mezőgazdasági mérnöki (GK) , a vegyészmérnöki (MK ), az anglisztika (MFTK ) és a programtervező informatikus (MIK ). A legmagasabb pontszámot a nemzetközi gazdálkodás alapszak nappali tagozatának államilag finanszírozott formájú képzésére kellett elérni; ehhez 480 pont szükségeltetett.

A veszprémi és keszthelyi karok mellett a képzési helyek is jó eredményekről számolhatnak be: a Nagykanizsai Kampuszon összesen 71, a Zalaegerszegi Képzési és Kutatási Központban 37 fő kezdheti meg tanulmányait az idei évben.

A Pannon Egyetem a jövőben is a minőségi oktatás elkötelezett híve marad, mindemellett fontosnak tartja a jelenlegi és leendő hallgatók karrierútját is.

Gál Balázs oktatási igazgató arról beszélt, hogy akik most nem nyertek felvételt egyetlen oktatási intézménybe sem, augusztus 7-én a pótfelvételi keretében még újra jelentkezhetnek valamennyi önköltséges formában meghirdetett szakra. A Pannon Egyetem azon szakjaira lesz lehetőségüka diákoknak pótfelvételizni, mely szakok létszám kapacitása ezt megengedi.

Dr. Kovács Zoltán, a Gazdaságtudományi Kar dékánja elmondta, hogy idén kevesebb hallgatót tudtak felvenni az alap-, mester és felsőoktatási szakképzéseikre az előző évekhez képest, ám így sem alacsony hallgatói létszámmal büszkélkedhet a kar, hiszen 633 új hallgatóval bővültek a magas pontszámok ellenére is. Az alapképzések közül a gazdálkodási és menedzsment, a műszaki menedzser és a turizmus- vendéglátás volt a legnépszerűbb. Levelező tagozaton az emberi erőforrások szakra vették fel a legtöbb jelentkezőt.

A szakok számának kormányrendelettel történő drasztikus csökkentése összesen 8 szak (4 FSz, 3 BSc és 1 MSc) megszüntetésével érintette a Georgikon Kart. – tudhattuk meg dr. Polgár J. Péter dékántól. Egy másik negatívum az 500 fővel csökkenő jelentkezői létszám, ám így is 326 hallgató nyert felvételt agrárképzésre, Keszthelyre.

Viszont pozitívum a kar életében, hogy az osztatlan agrármérnöki szakot öt éves mesterképzésként sikerült elindítani, illetve már Keszthelyen is egyre népszerűbb a duális képzési forma. A mesterszakos hallgatok aránya 20%-kal nőtt a karon. A meghirdetett alapszakok kivétel nélkül elindultak, az átlagos pontok 318 és 360 pont között alakultak.

A Mérnöki Kar képviseletében dr. Németh Sándor dékánhelyettes számolt be a felvételi eredményekről. 318 elsőéves hallgatóval bővül a Mérnöki Kar. Büszkék arra, hogy az idei felvételi keretében minden szakot el tudtak indítani. A három legnépszerűbb szak a karon a vegyészmérnök, a mechatronikai mérnök, mely Veszprémben és Zalaegerszegen is jelen van, valamint a gépészmérnök, mely Veszprém mellett Nagykanizsai képzési hellyel is rendelkezik.

A mesterszakosok száma ebben az évben csökkent a Mérnöki Karon. A kar széleskörű ipari kapcsolatainak köszönhetően, 26 vállalati partnerrel együttműködésben minden mérnöki alap- és mesterképzését duális formában is indítja, így 110-120 hallgató vehet részt a karon duális képzésben.

Dr. Horváth Géza a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja 253 új hallgatóról számolt be, melyből 75-en anglisztika alapképézésben, 70-en pedig osztatlan tanárképzésen kezdik meg tanulmányaikat, ami a tavalyi évhez képest megduplázódott. Az induló szakok közül e kettő volt a legnépszerűbb 2017-ben a humántudományok közül. Angol, német és a drámatanári szakok mellett idén a természettudományos szakok közül is választhattak a tanári pályára készülő fiatalok. Idén első évben indulnak el az úgynevezett rövid ciklusú (levelező) tanári mesterképzések, ahova 28 hallgató nyert felvételt.

A Műszaki Informatikai Karon a 2017. évi általános felvételi eljárásban összesen 285 fő nyert felvételt - tudhattuk meg dr. Hartung Ferenc dékántól. Az idei évben is a mérnökinformatikus mesterszak nappali tagozatán a képzést angol nyelven hirdette a kar, valamint minden alapszakon a nappali tagozatos hallgatóknak lehetőségük van duális képzésben is részt venni. A legnépszerűbb szak a karon idén is a programtervező informatikus alapszak volt, ahova 80 főt vett fel a kar, míg a mérnökinformatikus alapszakon (Veszprémben és Nagykanizsán, nappali és levelező tagozaton) összesen 85 fő került felvételre. A legnagyobb növekedés a programtervező informatikus felsőoktatási szakképzési szakon volt, ahol a felvett hallgatói létszám 3,4 szerese az előző évi létszámnak.

A nagykanizsai kampuszon három tudományterület hat féle, különböző szintű képzésére jelentkeztek a hallgatók. A kampuszra összesen 71 hallgatót vettek fel, ezek közül legtöbben a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben, illetve alapszakon vesznek majd részt, de emellett jelentős számban jelentkeztek a mérnökinformatikus képzésre. A kor szellemében nagy hangsúlyt fektetnek a duális formában meghirdetett képzésekre, mely a hallgatóknak lehetőséget teremt arra, hogy már az egyetemi évei alatt komoly gyakorlatra tegyenek szert.

A zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetben 37 első éves mechatronikai mérnökhallgató kezdheti meg tanulmányait nappali tagozaton, ezzel csatlakozva a városban 15 éve működő képzéshez. A hallgatók kétharmada duális képzésben kezdi meg tanulmányait, a régió és a város meghatározó vállalataival hallgatói jogviszonyban állva.

Az országbanműködő szakok mintegy 25%-a megtalálható a Pannon Egyetemen is. Dr. Gelencsér András elmondta, hogy olyan szakokat nem akarnak indítani, melyhez nincsen meg a kompetenciájuk. Büszkék arra, hogy az egyetemen jelenlegi tevékenysége nemzetközileg elismert.

A rektor a Pannon Egyetemet kutató egyetemként definiálja. Erős, országosan kiemelkedő a kutatási teljesítményük, mely nem csak az oktatók, de a hallgatók érdeme is. Ez is és a hallgatói minőség javulása is azt mutatja, hogy a családias környezet mindenki számára fontos, és érdemes a hallgatókkal foglalkozni.

Riskó Annamária

További cikkek

Nyílt Napot tartottak a Pannon Egyetemen
Nyílt Napot tartottak a Pannon Egyetemen
Nagy sikerrel, sok érdeklődővel zajlott az Egyetem B épületének aulájában a nyílt nap szerda délelőtt.
Város a városban, ilyen „egyetemvárossá” fejlődhet a Pannon Egyetem
Város a városban, ilyen „egyetemvárossá” fejlődhet a Pannon Egyetem
Az „egyetemváros” jelzővel nem egy közigazgatásilag különálló települést szoktak illetni, mégis jellemző ezekre a területekre, hogy önálló városként működnek a városban, ahol nem csak a szolgáltatások garmadáját lehet elérni, hanem megfelel a városokkal szemben támasztott egyik legfontosabb kritériumnak is: nyitott bárki előtt. A világ egyetemei közül számos példát tudunk felhozni ilyen megoldásokra, ráadásul a Pannon Egyetem is jó úton halad, hogy egyetemvárossá nője ki magát.
Fiatalokat kérdeztek a klímasemlegességről
Fiatalokat kérdeztek a klímasemlegességről
A Pannon Egyetemen egyeztetett veszprémi fiatalokkal Steiner Attila, a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár kedd délután.
A Pannon Egyetem ad otthont a thyssenkrupp mérnöki központjának Veszprémben
A Pannon Egyetem ad otthont a thyssenkrupp mérnöki központjának Veszprémben
A Pannon Egyetemen alakítja ki veszprémi fejlesztőközpontját a német thyssenkrupp. A vállalat, amelynek magyarországi szoftver- és hardverfejlesztését saját szakterületén a világ legjobbjai között tartják számon, most hosszú távú bérleti szerződést írt alá. Ennek értelmében a nagyvállalat veszprémi szoftver- és hardverfejlesztő központját a Pannon Egyetem campusán fogja működtetni.
Együtt nyitott közösségi teret a Pannon Egyetem és az EKF program
Együtt nyitott közösségi teret a Pannon Egyetem és az EKF program
Az egyetem E-épületében kialakított Pannon Köztér a veszprémi fiatalok és a hallgatók közti kapcsolatokat erősítené.