2020. május 30. // Zsanett, Janka névnap

Szent István öröksége minden magyar öröksége

2014. augusztus 20. 19:44
Ünnepi műsor keretében adták át a Pro Urbe díjakat államalapító királyunk, Szent István napján a Hangvillában.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy augusztus 20-án első királyunk nagyszerű művére emlékezünk, mely nemzetünk legfontosabb öröksége, minden magyar ember közös szellemi tulajdona. Az államalapítás azonban nem egyszeri eseménye történelmünknek. Fáradságos munkáját nemzedékről nemzedékre el kell végeznie a magyarságnak, hiszen változnak az idők, változnak az állam feladatai is.

Szent István országa biztos menedéket nyújtott a magyarságnak, nemcsak háború idején, hanem a békés hétköznapok során is. A szilárd állam azonban nem háborús létesítmény, nem végvár, sokkal inkább az államalkotók mindennapi életének színtere, melyet képesek megvédeni, ha kell. Első szent királyunk képes volt megvédeni az országot a belső és külső ellenségektől egyaránt, azonban mégsem nevezhető katonaállamnak a szent istváni Magyarország. Éppen ellenkezőleg. A magyarok állama volt, akik leginkább békében élték életüket. Legfontosabb eszköze nem a kard és a pajzs, hanem a törvényes rend, mely hosszútávon nagyobb biztonságot nyújt a fegyveresektől.  

Porga GyulaPorga Gyula

István király a törvényesség alapjára építette Magyarországot és az általa lerakott alapok mindmáig szilárdnak bizonyultak. Amikor Szent István király művére emlékezünk Gizella királyné városában nem a csak a dicső múlt méltatása a cél. A szent istváni elvek mai napig fontosak Magyarország léte és boldogulása szempontjából. 

Porga Gyula hozzátette, hogy mi, magyarok együtt alkotjuk Magyarországot, melynek egyenrangú polgárai vagyunk. Ez közös cselekvésre kötelez minket. Az ország működése és a társadalom jóléte a rajtunk múlik, akik munkánkkal gondoskodunk magunkról és az országról. Veszprémben járva-kelve a magyar történelem számos emlékével találkozhatunk. Történelmi városunkban a múlt, a jelen és a jövő kézzelfogható valóság. A jövőre gondolva azonban nem csak a múltból meríthetünk inspirációt, hanem a jelen kihívásaiból is.

Cselekvésre és összefogásra van szükségünk Veszprémben és az országban, hogy hazánk kiállja a rá háruló kihívásokat. Veszprém és Magyarország sikere rajtunk, magyar állampolgárokon múlik elsősorban. István király és Gizella királyné városában augusztus 20-a személyes ünnep is. A veszprémi vár ódon falai őrzik emléküket azoknak, akiknek városunkat, országunkat, magyarságunkat köszönhetjük.

Az ünnepség keretein belül került sor a „Veszprém városért Pro Urbe” díjak átadására, amelyet az önkormányzat azoknak a személyeknek ítél oda, akik kiemelkedő, Veszprémhez köthető eredményt, tevékenységet, életutat tudnak felmutatni. Az idén a közösség javára kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként dr. Hegyi István, Donát Róbert és Gubicza László vehette át a Pro Urbe díjat Porga Gyula polgármestertől. 

Porga Gyula és dr. Hegyi IstvánPorga Gyula és dr. Hegyi István

Dr. Hegyi István az elmúlt fél évszázad veszprémi gyermekgyógyászatának kiemelkedő alakja, orvos nemzedékek számára jelentett szakmai és emberi példát. Mintegy 20 évig a megye anya- és csecsemővédelme irányítójaként tevékenykedett. Első munkahelye a Veszprém Megyei Heim Pál Gyermekkórház volt, ahol 1957-től 1968-ig dolgozott, és ahol 1967-ben adjunktussá nevezték ki. Máig tagja a Nemzetközi Orvoseszperantó Szövetség vezetőségének. 1985 óta a San Marinoi Nemzetközi Akadémia docense.

1975-ben elsőként kapta meg a Hideo Shinoda japán eszperantista orvos professzor, az orvoseszperanto folyóirat létrehozója által alapított díjat, az un. Shinoda Díjat, a nemzetközi nyelvnek az orvostudomány területén történő alkalmazása és a dr. Török János, veszprémi gyermekgyógyász főorvossal közösen írt, eszperantó nyelven megjelent legjobb orvostudományi tanulmány elismeréseként.

A nemzetközi folyóiratnak (Medicina Internacia Revuo de IMEA) évtizedekig szerkesztőbizottsági tagja volt. Az 1970-es és az 1980-as években tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága környezetjogi munkabizottságának. Gyermekkora óta rajzol és fest. Nyugdíjazása óta műtermében olyan alkotások születtek, amelyeket önálló kiállításokon Budapesten, Veszprémben és az ország számos más pontján sikerrel mutatott be. Nyugdíjazása után máig a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztő szakiskolájának, a Kozmutza Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumnak a gyermekorvosa.

Porga Gyula és Donát RóbertPorga Gyula és Donát Róbert

Donát Róbert 1953-tól kezdett tanítani Veszprémi Vegyipari Technikumban. Nyugdíjazásáig, 1996-ig megszakítás nélkül ott dolgozott. Műszaki végzettsége ellenére kötődött a kultúrához, irodalomhoz. Éveken keresztül vezette a középfokú oktatási intézmény irodalmi színpadát. A Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken szép sikereket értek el saját írású darabjaival, amelyek a diákélet szépségeit, nehézségeit mutatta be, sok-sok humorral fűszerezve.

Donát Róbert sportszerető pedagógusként az iskola labdarúgó és kosárlabda csapatát is vezette irányította. Nyugdíjazása után is dolgozott. Óraadó tanárként több városi és városkörnyéki iskolában tanított. Alkotói, írói vénáját nem csak a színdarabok, humoreszkek formájában jelenítette meg. Számos vegyipari tankönyv szerzője, társszerzője, lektora volt. Szakmai és pedagógiai írásai jelentek meg a Köznevelésben, a Kémikusok Lapjában, valamint a helyi és országos napi és hetilapokban.

Szurkapiszka gondolatait egy megyei napilap éveken át közölte, amiből két könyv is megjelent. Munkásságát számos elismeréssel, kitüntetéssel ismerték el. Volt a Nehézipar kiváló dolgozója. 1997-ben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Ranolder-díjjal jutalmazta pedagógusi, oktató-nevelő munkáját. A Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitüntetettje.

Porga Gyula és Gubicza LászlóPorga Gyula és Gubicza László

Gubicza László 1934. április 30-án született Füle községben, Fejér megyében. Veszprémben kezdte a Piarista gimnáziumot, majd a Lovassy László Gimnáziumban érettségizett 1953-ban. Tanuló társaival együtt részt vett a gimnázium épületét ért háborús károk helyreállításában. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki egyetemen kezdte, melyet külföldi ösztöndíjjal folytatott a Leningrádi Építőipari Egyetemen, okleveles építészmérnöki képesítést szerzett.

Első munkahelye a Városháza Mérnöki Hivatala volt, ahol a várost ért háborús károk műszaki felmérését segítette. 1978-ig dolgozott a Veszprém Városi Tanács VB Építési és Közlekedési Osztályán, munkakörén belül lelkesen, lelkiismeretesen foglalkozott a városrendezési, fejlesztési, városüzemeltetési feladatok irányításával. Szakmai munkáiból külön kiemelkedik a védett műemléki városközpont védelmével, fejlesztésével kapcsolatos eredményes tevékenysége, a lakótelepek, intézmények, az úthálózat, közműhálózat, zöldterületek fejlesztése.

Veszprémi piarista lokálpatriotizmusa tükröződik az utóbbi 12 évben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Veszprémi Csoportjában a városért kifejtett közérdekű, civil munkájában is. Gubicza László tevékenységének köszönhetően valósulhatott meg, a Veszprémi Önkormányzat EU-s városközpont rehabilitációs pályázatához kapcsolódó, jelentős értékű elnyert támogatással „A keresztény oktatás és nevelés múltja , jelene ,jövője Veszprémben „ elnevezésű rendezvénysorozat.  Jelenleg is kiemelkedően vesz részt a városfejlesztésben, a város közéletében, a város oktatás-nevelésügyi feladatiban.

Az ünnepi műsor elején a Dűvő népzenei együttes koncertjét hallgathatták meg a résztvevők, melyen Kovács Norbert és Gaschler Beáta a Veszprém- Bakony Táncegyüttes művészeti vezetői működtek közre.  Az eseményen részt vett dr. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter, Veszprém országgyűlési képviselője. 

Csepely Máté
Domján Attila

További cikkek

Csendesen emlékeztek a magyar hősökre
Csendesen emlékeztek a magyar hősökre
A járványhelyzet miatt szűk körben emlékeztek meg Veszprémben a magyar hősök emlékünnepe alkalmából azokra a katonákról és civilekről, akik az életüket áldozták a hazáért.
Szabadtéren lehet rendezvényeket tartani
Szabadtéren lehet rendezvényeket tartani
Mától újra lehet szabadtéri rendezvényeket tartani – a védőtávolság megtartására azonban szigorú előírások vonatkoznak.
Megtarthatók a trianoni megemlékezések
Megtarthatók a trianoni megemlékezések
A Trianon századik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések június 3-7. között szigorú szabályok mellett megtarthatók - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.
Már nem a Jobbik-frakció tagja Varga-Damm Andrea
Már nem a Jobbik-frakció tagja Varga-Damm Andrea
Szerdán összesen három képviselő, köztük a veszprémi Varga-Damm Andrea is kilépett a Jobbik parlamenti frakciójából.
Biztonságot ad, de áldozatot is kíván az önfenntartás
Biztonságot ad, de áldozatot is kíván az önfenntartás
Paradicsomot és uborkát termeszteni a kiskertben, kovászt érlelni és élvezni a vidék békéjét, egyszerűbben, de biztonságban élni. A karantén időszak és a kifosztott üzletek zűrzavarában többekben felmerült, milyen lenne egy kicsit visszatérni az öngondoskodó falusi életmódhoz. De vajon tényleg tudjuk, mit jelent a gyakorlatban az önfenntartó életmód?
2020. május 30. // Zsanett, Janka névnap