2019. augusztus 23., péntek
Bence névnap

Tanárt és állatorvost díjaztak

Borián Tibor és dr. Kégl Tamás vehette át a Veszprém Városért Pro Urbe díjat október 23-án a Petőfi Színházban.

Borián Tibor 1952-ben érettségizett a Veszprémi Állami Gimnáziumban,majd belépett a piarista rendbe. Az '50-es években rendi teológiai, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. 1959- után Kecskeméten, majd a Budapesti Piarista Gimnáziumban tanított, ez utóbbi igazgatóhelyettese, igazgatója volt. 1977-től a Kalazancius Kórus, 1983-tól a Sík Sándor Kamarakórus vezetője. 1998 után a veszprémi Padányi Iskola igazgatója nyugdíjazásáig. Brusznyai-díjas.

Borián atya több mint 50 éve piarista szerzetes, aki ezen idő alatt ezreket tanított, generációk nőttek fel keze alatt, számtalan diákja tanult tőle magyar nyelvet, történelmet, éneket és emberséget. Nyugdíjasan is tevékeny életet él: vezetője a Piarista Rend kulturális örökségének, felügyeli Budapesten a rendi könyvtárat, levéltárat és múzeumot, s elnökségi tagja a Piarista Diákszövetségnek is.


Borián Tibor (b), dr. Kégl Tamás

Dr. Kégl Tamás állatorvos hosszú időn át a város termelőszövetkezetének üzemi állatorvosaként, majd Veszprém főállatorvosaként szoros kapcsolatban áll a városunk polgáraival. Évekig látta el magas színvonalon a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark állatállományát, hozzájárulva ezzel városunk kiemelt idegenforgalmi értékének elismertségéhez. Mindig nagyon fontosnak tartotta a képességnek megfelelő szakmai munkát, és az emberséges magatartást. Ez vezérelte akkor, amikor a Veszprém Megyei Állategészségügyi Állomás volt igazgatójának tiszteletére megalakította a Bödecs Lajos Emlékérmet.

Kégl doktor irodalmi munkásságát is elismerés illeti. Két kötete is megjelent, melyekből a gyakorló állatorvos kivételes emberismerete mutatkozik meg. Mindennapi tevékenysége mellett kiemelt figyelmet fordít városunk és környékünk bemutatására is. Életrajzi ihletésű elbeszélései az általa megélt évek korrajzát adják. Szakmai találkozók szervezésével hozzájárult városunk nemzetközi hírnevének öregbítéséhez. Önkéntes idegenvezetőként rendszeresen megmutatta Veszprém nevezetességeit határon túli állatorvosoknak.