2022. január 17.
//
Antal névnap

Házi gyermekorvosi és iskolaorvosi munkakörre keres embereket az önkormányzat

2021. december 2. 14:21
Veszprém MJV Önkormányzata
Az önkormányzat 5 éves szerződést kínál, a feladat ellátásának időtartamára pedig szolgálati lakást is biztosít az orvosoknak.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 3. számú ifjúságorvosi körzethez tartozó oktatási intézményekben, ifjúságorvosi feladatok ellátására, valamint házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására 2022. április 1-jétől.

A feladat ellátására a nyertes pályázóval (gazdálkodó szervezet/magánorvos) az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt 2022. április 1-jétől 5 év időtartamra.

A házi gyermekorvosi munkakör munkavégzésének helye: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Posta utca 32. szám alatti orvosi rendelő. Az Önkormányzat a házi gyermekorvos által ellátott feladat végzéséhez az orvosi rendelőt térítésmentesen használatba adja.

Az iskolaorvosi munkakör munkavégzésének helye: a 3. számú ifjúságorvosi körzethez tartozó oktatási intézmények orvosi rendelői. Az Önkormányzat az ifjúságorvos által ellátott feladat végzéséhez térítés nélkül – a védőnővel közös – használatba adja a nevelési-oktatási intézményekben kialakított ifjúságorvosi rendelőt, helyiséget.

A rendelők helye és címe:

  • Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola 8200 Veszprém, Szeglethy György utca 6.
  • Vetési Albert Gimnázium 8200 Veszprém, Kemecse utca 1.
  • Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.

Finanszírozás és egyéb juttatások:

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúságorvos – mint a 3. sz. ifjúságorvosi körzet működtetője – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. Az ifjúságorvos a feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, ifjúságorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és az ifjúságorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.

Az Önkormányzat az ifjúságorvos részére belvárosi szolgálati lakást biztosít határozott időre – 5 évre – de legfeljebb a feladat-ellátás időtartamára.

A pályázatokról bővebben a veszprem.hu portálon tájékozódhatnak:

vehir.hu