2021. január 28.
//
Károly, névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közjóléti Iroda irodavezető munkakör

2020. szeptember 29. 13:11

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közjóléti Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: irodavezető (határozatlan idejű kinevezéssel)

Ellátandó feladatok: 

  • A Közjóléti Iroda vezetése, munkairányítás, feladatok teljesítésének számonkérése, a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi és köznevelési intézményekkel összefüggő szakmai jellegű fenntartói feladatok végrehajtásában közreműködés, kapcsolattartás a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési intézmények vezetőivel, családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása, az iroda feladatköréhez kapcsolódó testületi előterjesztések előkészítése.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
  • iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. 
  • egészségügyi alkalmasság
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- vezetői gyakorlat
- közigazgatásban szerzett tapasztalat

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.

A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 10 napon belül kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.

vehir.hu