2018. június 21., csütörtök
Alajos névnap

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – A KULTURÁLIS KÍNÁLAT BŐVÍTÉSE/amatőr művészeti csoportok támogatása 2018.


Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete értelmében a „Kulturális kínálat bővítése/amatőr művészeti csoportok támogatása” célra elkülönített keret terhére.

PÁLYÁZATI ÖSSZEG
Jelen pályázaton rendelkezésre álló összeg: 4 000 000 Ft.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
A VMJV Önkormányzata Közgyűlésének 14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések körében a 2018. évi költségvetési rendelet alapján kiemelt cél az amatőr művészeti csoportok támogatása.
Az amatőr művészeti csoportok:
a.) működésre,
b.) programok támogatására
nyújthatnak be pályázatot.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK
Bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A benyújtott pályázatokat döntés előkészítő munkacsoport, a Veszprémi Kultúráért Közalapítvány Kuratóriumának tagjai véleményezik, és javaslatot tesznek az éves keret felosztására. A támogatásról szóló döntést a polgármester, alapítványi támogatások esetében pedig a közgyűlés hozza meg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A pályázatokat kizárólag a „PÁLYÁZATI ŰRLAP – A „KULTURÁLIS KÍNÁLAT BŐVÍTÉSE/amatőr művészeti csoportok támogatása 2018.” c. pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani.
Az űrlap nélküli pályázatokat az Önkormányzat értékelés nélkül elutasítja.

A pályázatokat elektronikusan, valamint 1 példányban nyomtatott formában postai úton vagy személyesen kell megküldeni.
E-mail cím: bodor.barbara@gov.veszprem.hu
Postacím: VMJV Polgármesteri Hivatal, Bodor Barbara Renáta kulturális ügyintéző részére,
8210 Veszprém, Pf.: 1042
Személyesen: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Ügyfélfogadási időben: hétfőtől- csütörtökig, 7 óra 30 perctől 16 óráig, valamint pénteken, 7 óra 30 perctől 13 óra 30 percig), valamint letölthető a www.veszprem.hu weboldal pályázatok menüpont alatt.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28. szerda 16.00
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16. hétfő 16.00
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást, információt nyújtó személy
Perlaki Claudia kulturális csoportvezető, telefon: 88/549-194;
valamint Bodor Barbara Renáta, telefon: 88/549-199.