2018. május 21., hétfő
Konstantin névnap

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (vendéglátó terasz kialakítás)

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere a közterületek használatáról és szóló 14/2013.(III.29.) Ör. számú önkormányzati rendelet által átruházott hatósági jogkörében eljárva az alábbi, közterület használatára vonatkozó pályázati kiírást teszi közzé:

1. Vendéglátó terasz kialakítása céljából:
-Szent Imre tér
-Kossuth Lajos u. 21. (4 helyszínen)
-Kossuth Lajos u. 25. (3 helyszínen)
- Kossuth Lajos u. 5.
- Kossuth Lajos u. 1-3.
- Kossuth Lajos u. 9.
- Rákóczi F.u. 7.
- Rákóczi F. u. 5.
- Rákóczi F. u. 3.
- Kossuth L. u. 5. Gizella udvar (2 helyszínen)
- Kossuth L. u. 5. Fortuna udvar
- Szabadság tér 14.
- Óváros tér 4.
- Óváros tér 6.
- Vár u. 1.

A közterület használati díj mértéke: 70 Ft/m2/nap
A pályázat nyertesének a közterület használati engedély egy, három ill. öt évre adható ki.

A pályázathoz csatolni kell a településképi igazolást és az ahhoz kapcsolódó tervdokumentációt.
A pályázók közül előnyt élvez az, aki saját tulajdonú, vagy bérleti szerződéssel rendelkező üzlet homlokzatával érintkező közterületre pályázik, vagy a rendelet szabályainak figyelembe vételével megépített saját tulajdonú, vagy bérleti szerződéssel rendelkező építménnyel (pavilonnal) érintkező közterületre pályázik.
A nyertes pályázónak a rendeletben ill. pályázati hirdetményben szereplő teljes terület nagyságra kell a közterület használati szerződést megkötnie.
A pályázat benyújtásánál kizáró ok, ha a pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában korábbi időszakról közterület használati díj hátraléka van.

Az egyes helyszínekre vonatkozó részletes pályázati hirdetmény 2018. február 05-től átvehető VMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján (8200 Veszprém, Óváros tér 9. fsz. 011. szoba) ügyfélfogadási időben.
A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők Kőhegyi Imrétől (tel: 88/549-264; e-mail: ikohegyi@gov.veszprem.hu)
A pályázatok benyújtásának módja, határideje: zárt borítékban, 1 példányban az előzőekben megjelölt helyen, 2018. március 15-ig.

Veszprém, 2018. január 26.