2018. július 19., csütörtök
Emília névnap

Veszprém volt a Szociális Ágazati Konzultáció első állomása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett új program a megújulás-felkészültség-minőség jelszavak mentén tűzte ki céljait, s ezeket ismertették az Agórában csütörtök délelőtt.

Földesi Erzsébet, a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa ügyvezetője kiemelte, nagy öröm, hogy a szociális ágazati fórum első programja a fogyatékosság témája köré szerveződött. Elmondta, a 2004-ben megalakult tanács tíz regionális és országos szervezetet fog közre, s azért jött létre, hogy az Európai Fogyatékosügyi Fórum tagja lehessen, amelynek célja, hogy az Európai Unió politikája tükrözze a fogyatékos emberek érdekeit. A tanács partnerségre törekszik minden olyan emberrel és szolgáltatással, amely a fogyatékosság ügyében érintett.

Földesi Erzsébet, a FESZT ügyvezetőjeFöldesi Erzsébet, a FESZT ügyvezetője

Némedi Lajos, alpolgármester köszöntőbeszédében hangsúlyozta, Veszprém városa több projektet is indított, amely a szociális ügyeket tűzte ki tárgyául, s más, nem maga szervezett projekteket is nagy odafigyeléssel támogat. Külön hangsúlyos szerepet kap a szociális gyermekvédelem, és a gyermekjóléti feladatok ellátása.

Némedi Lajos, alpolgármesterNémedi Lajos, alpolgármester

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára kiemelte, fontos, hogy a most létrejött szociális ágazati konzultáció mindig máshol szerveződjön meg, és más ágat képviseljen. Hangsúlyozta, a fogyatékosság területét érintő kérdésekben az elmúlt években az elhatározott irányokat sikerült tartani. Alapvető cél, hogy a fogyatékkal élő emberek látható, hallható tagjai lehessenek a társadalomnak, ezért fontos számukra az önrendelkezés biztosítása, a társadalmi aktivitásuk elősegítése. A jelenlegi fejlesztési szakaszban a szociális ágazatban rendelkezésre álló 410 milliárd forintból 100 milliárd forintot tudtak a fogyatékkal élők ügyeire fordítani. Ennek egyik kulcsprogramja volt ebben az évben a támogatott lakhatás, amely lehetővé tette 2500 ember nagy intézményből való kiköltözését, s ez a program a következő években is folytatódni fog.

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkáraCzibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára

A foglalkoztatás tekintetében a kormány 42 milliárdos bértámogatással bíztatja, s versenyre ösztönzi a cégeket, hogy fogyatékkal élő embereket alkalmazzanak, hiszen a foglalkoztatottság az elmúlt években ugyan emelkedett, de még mindig 40 százalék alatt van. Elmondta, a fogyatékkal élő emberekkel foglalkozó szakértők képzésének erősítésére is odafigyelnek a továbbképzési rendszer átalakításával.