2018. július 19., csütörtök
Emília névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VESZPRÉMI IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY 2017.

A Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítványi célok megvalósítása érdekében.

A pályázat célja, hogy a Veszprémben élő fiatalokat – a 12-29 éves korosztályt – közösségeiket, egyéni és társas kezdeményezéseiket támogassa, lehetőséget adjon egyéni és közösségi érdekeik, szándékaik kifejezésére, önmegvalósításuk gyakorlására és a kompetenciafejlesztésre. A bírósági nyilvántartás szerint veszprémi székhellyel rendelkező, vagy Veszprémben tagszervezettel, fiókszervezettel működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása.

A jelen pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 2 000 000 Ft.

Pályázati kategóriák:

1. Táborok

A Közalapítvány olyan - elsősorban veszprémi 12-29 éves korosztály számára szervezett – legalább 5 napos, minimum 20 fős táborok megvalósítását kívánja támogatni melyeknek előkészítésében és megvalósításában az érintett korosztály aktívan részt vesz. Előnyben részesülnek azok a programok, amelyek ifjúsági szervezetek (vagyis azok a társadalmi szervezetek, amelyeket a 12-29 éves korosztály tagjai hoztak létre és/vagy működtetnek). A tábor célja a közösségfejlesztés, oktatás, nevelés, informális tanulás.

Megpályázható összeg: minimum 250.000 Ft - maximum 500.000 Ft
A kategóriában benyújtható pályázat száma maximum 1 db
Pályázatot nyújthatnak be alapítványok, egyesületek

A pályázatokat kizárólag a „Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 2017.” pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani.
A borítékra írják rá, hogy „Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 2017. Pályázat”

Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat a vpvik2016@gmail.com címre kell eljuttatni. A IX., X., XII. nyilatkozatokat aláírással és hivatalos pecséttel ellátva kérjük scannelve továbbítani!

Pályázati űrlap és a részletes pályázati felhívás beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8200 Veszprém, Óváros tér 9.), valamint letölthető a www.veszprem.hu pályázatok rovatból.

A fentiek teljesülése nélkül a pályázat érvénytelen, érdemi döntés nélkül elutasításra kerül!

A pályázat benyújtásának határideje:
A nyomtatott formában benyújtott pályázatokat 2018. február 9-ig lehet postázni (a postabélyegzőn szereplő dátum: 2018. február 9.)
Az elektronikus formában benyújtott pályázatokat 2018. január 9. éjfélig lehet elküldeni.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat 2018. március 10-ig bírálja el a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma. A pályázati döntéseket a döntéshozó nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.
A pályázat eredményéről e-mailben kapnak értesítést a pályázók, illetve a
www.veszprem.hu-n és a Veszprémi 7 Napban közlésre kerül a nyertes pályázók köre.

A pályázati támogatás formája, igénybevétele:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt a Közalapítvány, amely feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást kizárólag bankszámlára utalással teljesít a Közalapítvány.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető 2018. január 8-ától, Tóth Barbara ifjúsági- és civil referensnél a 88/549-106-os es telefonszámon vagy a vpvik2016@gmail.com e-mail címen.