2018. július 19., csütörtök
Emília névnap

Pályázat: külterületi szántó

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) pályázatot ír ki a tulajdonában lévő
0252/13 hrsz-ú külterületi szántó ingatlana
haszonbérbe vételére

A pályázat benyújtásának módját, határidejét a fizetendő bérleti díj mértékét, a szerződéskötés feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza, amely
2018. 01.11. napja és 2018.01.25. napja között
munkanapokon 730 - 1600 óra között (pénteki napokon 730 - 1330 óra között) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) vehető át.